Kormányzat

A térinformatikai rendszerek napjainkra nélkülözhetetlen szerepet töltenek be az állami- és közigazgatási szervek nap mint nap történő adatgyűjtő munkájában, valamint az adatok más szervekkel és a nyilvánossággal való megosztásában. Az ESRI termékei évtizedek óta megbízható partnerei a térinformatikai rendszereket alkalmazó kormányzati szerveknek, járjunk a Föld bármely kontinensén. GIS segítségével a kormányzati szervek alkalmazottai:

  • Információbázist építhetnek fel, mely csökkentve a redundanciát és egyúttal növelve az adatok pontosságát, kielégíti a felmerülő igényeket
  • Geográfiai tartalommal bővített elemzéseket készíthetnek, támogatva a döntéshozatalt
  • A mindennapi teendők modellezésével automatizálhatnak egyes folyamatokat, növelve a hatékonyságot, egyúttal csökkentve az egyes feladatokhoz szükséges idő- és pénzbeli ráfordítást

Az ESRI e-Kormányzat megoldásai a térinformatikai rendszerek és az internet kombinált erejét használják fel a kormányzás, közigazgatás, napi ügyintézés hatékonyabbá tétele érdekében. A gyakorlatilag már az ország bármely pontjáról elérhető világháló és a térképek együttes alkalmazása új szintre emelik az üzleti és civil szféra számára nyújtott központi szolgáltatásokat.

 
 


Településfejlesztés

 

Függetlenül attól, hogy egy néhány épületből álló telepről vagy egy milliós metropoliszról van szó, minden településtervezési feladatnál a térben értelmezett adatokkal kell dolgozni: telkek, különböző besorolású övezetek, földhasználati adatok, címadatok, közlekedési hálózat, földművelés alatt álló és földművelés alól kivett területek.
Mindemellett szükséges az adott településre és a régióra jellemző, különböző indikátorok folyamatos figyelése, az ott élő közösség jövőbeli igényeinek előrejelzése és olyan tervek kidolgozása, mely a közösség valamennyi tagja számára egy élhető környezetet teremt és tart fenn.
A felelős hivatalok már évtizedek óta használják a GIS technológiát a felmerülő problémák azonosítására és lehető leghatékonyabb megoldására.

 
 


Gazdaságfejlesztés

 

A térinformatikai rendszerek intézményesítik és közkinccsé teszik az infrastrukturális, üzleti, demográfiai adatokhoz, egy-egy terület gazdasági jellemzőihez való hozzáférést, megtámogatva a gazdaság élénkítésére, fejlesztésére tett törekvéseket.

 
 


Egészségügy

 

A közegészségügyi intézmények gyakran támaszkodnak az ArcGIS kínálta szolgáltatásokra, amikor olyan döntéseket kell meghozni, melyek hatással vannak a lakosság egészségi állapotára. Hatékony elemző eszközeivel és integrált megoldásaival ezek az intézmények nagyobb rálátást nyernek az emberek egészségére, melynek segítéségével eredményes beavatkozásokat is megjeleníthetnek. Az ESRI támogatja az egészségügyi munkaerő terepi adatgyűjtési és adatközlési törekvéseit, s segíti a betegfelügyeletet és betegvizsgálatokat. Az interaktív, könnyen olvasható ArcGIS térképek javítják a döntéshozók és a tömeg közötti kommunikációt. 

Egy terület egészségügyi ellátásának megszervezésekor elkerülhetetlen a folyamatosan felmerülő „hol?” kérdésre megadni a választ. A lakosságról, egyes esetekről rendelkezésre álló adatok minden esetben helyhez kötött információt is jelentenek. Ezen információk megfelelő elemzése és a kapott eredmények felhasználása nagyban megnöveli egy adott terület egészségügyi ellátásának hatékonyságát

   

 

 

 
 


Ingatlan nyilvántartás

  Az ESRI a telek-nyilvántartási és kataszteri feladatokat ellátó hivatalok piacvezető szoftvermegoldás- szállítója a világon. Az ArcGIS és bővítményei teljes mértékben alkalmasak a földhivatali adatok – földrészletek- és ingatlanadatok– egységes rendszerben történő nyilvántartására, kezelésére.

 
 


Választások

A GIS kétség kívül az egyik legnagyobb támaszt jelenti a választásokat lebonyolító hivataloknak: választókörzetek kialakítása és szervezése, a háttérben futó logisztikai feladatok menedzselése, információszolgáltatás a választóknak a választás előtt, közben és azt követően (például arról, lakhelyük szerint hol szavazhatnak), az eredmények elemzése és térképi megjelenítése.