Térinformatikáról röviden

A GIS mozaikszó a Geographic Information System rövidítése. A kifejezést, némileg tévesen, térinformatikának fordítják magyarra, pedig, ahogy azt az angol elnevezés is mutatja, valójában olyan informatikai rendszerekről van szó, melyek földrajzi dimenzióval bíró adatokkal dolgoznak – erre utal az angol névben a geográfiai jelző.

Egy GIS rendszer hardverelemeket, szoftvereket és adatokat integrál a földrajzi vonatkozással bíró adatok rögzítése, kezelése, teljeskörű elemzése és vizualizálása érdekében. A kezelt adatok térbeli elhelyezkedése közötti összefüggések, kapcsolatok, trendek látványos és könnyen értelmezhető térképeken és 3D-os glóbuszokon kerülnek megjelenítésre, kiegészítve a hagyományos jelentésekkel és diagramokkal – a térképen megjelenített elemek mögött pedig minden esetben ott állnak az adatok.

Megközelítésmódja jóvoltából a GIS számos olyan feladat ellátására alkalmas, amely egy „tér nélküli” informatikai rendszerrel sokkal körülményesebben lenne csak megoldható. Ha egy szervezetnek már van kiépített informatikai infrastruktúrája, a GIS technológiát integrálhatjuk a már meglévő rendszerekkel.

GIS rendszer három nézete

A GIS-ről leggyakrabban térképre szoktak asszociálni. A térkép valójában csak egyike azon lehetőségeknek, ahogyan a geográfiai adatokkal dolgozhatunk a rendszerben. A GIS képességei messze túlmutatnak egy egyszerű térképezési programon vagy azon, hogy egy online térképező eszköz mögé adatokat teszünk (mash-up).

Egy GIS-t alapvetően három módon közelíthetjük meg. E három nézet, felfogás alapvető fontosságú része egy intelligens GIS rendszernek:

Adatbázis nézet: egy GIS rendszer egy speciális adatbázis a világról – ún. geoadatbázis. A GIS egy olyan strukturált adatbázisra épül, ami a világot a földrajzi dimenzió mentén írja le.

Térkép nézet: funkciógazdag térképek és különböző nézetek gyűjteménye, melyek a térképi elemeket és az elemek közötti összefüggéseket a Föld felszínén ábrázolják. A háttérben tárolt geográfiai információkra térképek építhetők, betekintést engedve az adatbázisba, támogatva a lekérdezések, elemzések, szerkesztések elvégzését.

Modell nézet: a GIS információ átalakítására szolgáló eszközök gyűjteménye, melyek már létező geográfiai adatcsomagokból vonatkoztatnak új, transzformált adatokra. A geoprocesszálási funkciók az adatokon elemzéseket, átalakításokat végeznek, az eredményt pedig új adatcsomagokba írják.