Védelem

A nemzetbiztonság, nemzeti hírszerzés és nemzetvédelmi szervezetek elkezdtek saját, független térinformatikai rendszerről átváltani egy integráltabb, vállalati megközelítésű rendszerre, aminek segítségével az erőforrások, adatok és alkalmazások megoszthatóak. A csak egyetlen célra használható rendszereket többfunkciós, integrált alkalmazású rendszerek váltották fel, SOA (szolgáltatás-alapúarchitektúra) környezetben.

 


Honvédelem és katasztrófavédelem

 

A honvédelmi feladatok támogatásán keresztül egy térinformatikai rendszer számos kritikus feladatot láthat el egy terület életében: adatok elemzésével, térképi megjelenítésével elősegíti az ország határainak védelmét, segíti a természeti katasztrófák megelőzését célzó tevékenységeket és a bekövetkezett katasztrófák hatásainak csökkentését, a kritikus infrastruktúra védelmét.

Fedezze fel, hogyan tudja kihasználni a napi szinten gyűjtött adatokat, melyeket később akár fel is használhat és meg is oszthat!

 
 


Nemzetbiztonság

 

  Honvédelmi és nemzetbiztonsági küldetésekhez az állami, megyei és helyi képviseletek is GIS eszközöket használnak. A honvédelem a GIS felhasználásának egyik legkézenfekvőbb területe, hisz bármely katonai akcióban a terep ismeretének, elemzésének kiemelkedő szerep jut. A GIS nagy segítséget jelent például egy terület aknamentesítésében, a csapatok ellátási láncának megszervezésében, a hadműveletek vagy épp békefenntartó küldetések megtervezésében, vagy a rendelkezésre álló információk elemzésében.

 
 


Rendvédelem, közbiztonság

 

Mióta csak létezik az emberiség történetében állam, egyik fő feladata volt stabil, biztonságos környezetet teremteni állampolgárai számára. Az emberek mindennapi, nyugodt életvitelét számos tényező veszélyezteti: természeti, vagy épp ember okozta katasztrófák, bűnözés, nem várt vészhelyzetek, terroristatámadás veszélye. A köz biztonságát szavatoló szervek ugyanakkor véges költségvetésből dolgoznak, ezért elengedhetetlen, hogy a nap mint nap hozzájuk beérkező, geográfiai dimenzióval is bíró adatokat a lehető leghatékonyabban használják fel. A térinformatikai rendszerek az adatok begyűjtésétől azok elemzésén és ábrázolásán keresztül következtetések levonásáig, a megfelelő forgatókönyvek elkészítéséig az ellátandó feladatok teljes vertikumában segítőtársai a közbiztonsági szerveknek, legyen szó rendőrségről, tűzoltóságról vagy katasztrófa-elhárításról.

 
 


Szervezeti szintű GIS

 

  Az Enterprise GIS segítségével képes lehet: a különböző GIS megoldások telepítésére és kiépítésére közös infrastruktúrát biztosítani; kibővíteni a térinformatikai lehetőségeket a nem hagyományosan GIS felhasználók számára is; lehetősége van más vállalati rendszerek lehetőségeinek fejlesztésére is.